Start Länkar vidare....

Välkommen till Styrelsearbete.se!

Vi är idag många som arbetar aktivt i olika styrelser runt om i Sverige. Det finns olika styrelser såsom:

  • Bolagsstyrelse
  • Föreningsstyrelse
  • BRF-styrelse (styrelse i bostadsrättsförening)
  • Politiska styrelser

ABL (Aktiebolagslagen) reglerar tydligt regler kring styrelser i aktiebolag. Andra regler finns för övriga styrelser, men reglerna i ABL kan vara en god idé att känna till oavsett vilken typ av styrelse det är frågan om.

Att hitta ett gott arbetssätt i styrelsen ger en god grund för ett effektivt arbete.

Styrelsens uppgift är att arbeta med strategiska frågor snarare än med verksamhetsfrågor. Styrelsen väljs av bolagsstämman (alt årsmöte i BRF eller förening eller stämman i politiska sammanhang). Ofta finns en valberedning som tar fram aktuella namn - lämpliga personer. Dessa tillfrågas och många gånger är det bara formalia att klubba igenom vilka ledamöter som skall sitta i styrelsen. Dock händer det att åsikter framkommer så att annat val sker på stämman/årsmötet.

I Sverige domineras styrelserummen fortfarande av män - om man tittar på bolagsstyrelser i större börsbolag är enbart ca 20% av ledamöterna kvinnor. I Norge har lag införts som innebär att minst 40% skall vara kvinnor/män för att erhålla en jämn könsfördelning och utnyttja den kompetens som finns i landet på bästa sätt.

 


 

 


 


|Start| |Länkar vidare....|